Október

 

„Deň otvorených dverí“ – Európsky deň (08.10.)  - rodičia a deti spolupráca na výchovno-vzdelávacích činnostiach.

 

 

9.10. Hipoterapia - tešíme sa na koníky

 

 

 

„O psíčkovi a mačičke“ – bábkové divadlo učiteliek so zdravotnou tématikou.

 

 

 

 

„Mesiac úcty k starším občanom“ – hodina piesní, básní pre svojich starkých  DDS a Dom dôchodcov na Sekieri.

 

 

 

 

„Šarkaniádia“ – súťaže jednotlivých tried v púšťaní šarkanov – kto najvyššie vyletí, najväčší šarkan.

 

 

 

„Deň jablka“ – tvorenie figúrok z plodov ovocia, zeleniny, - výstava tvorivosti učiteliek, ochutnávky ovocnej bomby.

 

... ďalšie akcie