November

 

 

 

 

„Červená čiapočka“ - bábkové divadlo učiteliek – ochrana detí pred negatívnymi vonkajšími vplyvmi.

 

 

 

 

 

 

„Pamiatka zosnulých“ – návšteva cintorína

 

 

 

„Pani jeseň“ – celoškolská akcia v MŠ – zhrnutie poznatkov o jeseni cez všetky výchovno-vzdelávacie zložky:

 - ml. deti – zvieratá, piesne, riekanky, pohybové variácie

 - str. deti – ovocie, zelenina – vitamíny, zdravá výživa, ochutnávka

 - najstaršie deti – lesné plody, dramatizácia, výstava prác plodov jesene