December

 

 

„Mikuláš medzi deťmi“ – posedenie detí s rodičmi a Mikulášom.

 

 

 

    „Vianočná ikebana“ - medzitriedna súťaž v tvorivých dielňach.

 

 

 

 

 

„Vianočné trhy detí v MŠ“ – tvorivé aktivity detí a učiteliek .

 

 

 

Perníčky“ – pečenie perníčkov a vianočného pečiva s deťmi.