Máj

 

„Vojenské cintoríny“ – národné povedomie. 08.05.

 

 

„Deň matiek“ – kultúrno-spoločenské podujatie, výstavka detských prác o matke.

 

 

 

 

 

„Malý zdravotník“, „Evička nám ochorela“, „Kvapka krvi“ - medziškolská súťaž MŠ o zdravotnej výchove.

 

 

 

 

„Svetový deň mlieka“ – súťaže, hry, výtvarné práce, mliečne výrobky.

 

 

 

„Na koníku“ – spoznávať zvieratá a starostlivosť o nich – hipoterapia – farma Gazdáčik