Čo robí učiteľka materskej školy ?

Kto je vlastne učiteľka materskej školy?

 

...tá, ktorá naučí deti aj to, čo by ich mali naučiť ich rodičia,

...tá, ktorá musí vymýšľať a písať stále nové plány,

...tá, ktorá vyberá od rodičov stále peniaze na divadielko, do triedneho fondu, na fotky atď.,

...tá, ktorá stále dáva niečo podpisovať rodičom,

...tá, ktorá kontroluje či majú všetky deti vyplatené  za škôlku,

...tá, ktorá predáva knihy rodičom,

...tá, ktorá cez prázdniny pripravuje triedu, premiestňuje skrinky, ukladá a triedi hračky, píše zoznamy,

...tá, ktorá na rebríku vešia po triede vlastnoručne vyrobenú výzdobu,

...tá, ktorá s deťmi chodí na súťaže, prehliadky, do knižnice a pod,

...tá, ktorá niekoľkokrát do roka nacvičuje program s deťmi pre rodičov,

...tá, ktorá robí pre deti bezplatné krúžky,

...tá, ktorá nakupuje pomôcky a hračky do MŠ,

...tá, ktorá píše charakteristiky na deti alebo posudky na súdy,

...tá, za ktorou sa chodia sťažovať rodičia detí,

...tá, ktorá chodí na školenia a kurzy, aby nazbierala kredity,

...tá, ktorá pripravuje školské a triedne podujatia,

...tá, ktorá má stopercentnú účasť na rodičovských združeniach a poradách,

...tá, ktorá vyrába učebné pomôcky, keď chýbajú v skladoch,

...tá, ktorá utiera deťom riťky,

...tá, ktorá utiera deťom soplíky,

...tá, ktorá prezlečie a osprchuje pokakané dieťa,

...tá, ktorá pritúli a utíši plačúce dieťa,

...tá, ktorá volá domov rodičom, aj z vlastného mobilu, keď ich dieťa je choré,

...tá, ktorá sa v kľude nenadesiatuje a nenaobeduje,

...tá, ktorá sa musí stále usmievať, spievať, tancovať, cvičiť aj keď jej srdce krváca,

...tá, do ktorej sa "navážajú" a poučujú rodičia, ktorí sú mladší ako jej deti,

...tá, na ktorú môžu rodičia hocikedy napísať neopodstatnenú sťažnosť,

...tá, ktorá si na internete hocikedy môže prečítať ako rodičia špinia jej meno a česť,

...tá, ktorá zodpovedá aj za to najmenšie škrabnutie dieťaťa v MŠ,

...tá, ktorá je denne "jednou nohou v base", lebo zodpovedá za životy detí,

...tá, ktorá necíti oporu a ochranu spoločnosti,

...tá, ktorá má veľa povinností a zodpovedností, ale málo práv,

...tá, ktorej závidia, že má 6 hodinový pracovný čas, hoci je to iba klam,

...tá, ktorej závidia, že má veľa dovolenky,

...tá, ktorá supluje rodinu, keď je dieťa od 6.00 hod do 16.30 v MŠ,

...tá, ktorá sa neustále musí vzdelávať,

...tá, ktorá dokrmuje dieťa, aby sa najedlo,

...tá, ktorá učí dieťa držať príbor a stolovať,

...tá, ktorá čaká po pracovnej dobe na matku dieťaťa, ktorá si robí nákupy,

...tá, ktorá, hľadá sponzorov, aby mali deti v MŠ čo potrebujú,

...tá, ktorá vynáša z domu čo jej treba k práci s deťmi v MŠ,

...tá, ktorá prehovára oklamané dieťa rodičmi, ktorí si s ním nevedia rady,

...tá, ktorá je vyčerpaná, ubolená a musí sa tváriť, že je všetko v poriadku,

...tá, ktorá rieši problémy detí s rozličnými povahami a nie je jej to ľahostajné,

...tá, ktorá učí deti obliekať sa a zapínať gombíky, šnurovať šnúrky na topánkach,

...tá, ktorá učí dieťa základné hygienické návyky,

...tá, ktorá vo svojom voľnom čase reprezentuje MŠ

...tá, ktorá cez to všetko čo je tu napísané, miluje svoju prácu,

...tá, ktorá pracuje na 100% a po príchode domov nemá energiu niekoľko hodín pre vlastné deti.

...tá, ktorá by nevymenila svoju prácu za nič na svete,

...tá, ktorá je slabo finančne ohodnotená,

...tá, ktorá je množstvu detí mnohonásobne lepšou "mamou" ako tá, ktorú majú doma,

...tá, pre ktorú neplatí prezumpcia neviny a je z nej "o nás bez nás" výborný terč pre médiá /spomeňte si na prešovského primátora/,

...tá ktorá denno denne nahrádza mamu 25 deťom a na svoje vlastné deti už jednoducho nemá čas, síl. (nesťažujem sa len konštatujem),

...tá, ktorá s láskou a nekonečnou trpezlivosťou deti vzdeláva a vychováva a potom počuje : "Čo vás v tej škôlke učia!!!???"

...tá, ktorá má v náplni práce aj poradenstvo rodičom, čo väčšina rodičov pokladá za kritiku ich výchovných metód,

...tá, ktorá aj cez internet zháňa nové inšpirácie pre svoju prácu, píše donekonečna plány a niekedy zanedbáva svoju rodinu, pretože deň má iba 24 hodín,

 

...tá, ktorá musí obhajovať svoje základné práva pred zriaďovateľom, ktorý ju aj tak ignoruje a ona si nepomôže, lebo je jeho podriadená a nechce riskovať stratu zamestnania,... a predsa si otvorí ústa a paradoxne robí sama sebe zle,

 

...tá, ktorá neraz ostáva z dieťaťom vo škôlke aj po pracovnej dobe, pretože mamička a otecko sa nedohodli kto pre dieťa príde alebo boli na nákupoch alebo bola zápcha alebo mali doma návštevu atď.,...čo je ten lepší prípad, pretože dieťa treba odniesť až domov a prekvapení rodičia začnú hromžiť na staršiu ratolesť, ktorá pozabudla, že má ísť pre súrodenca,

 

...tá, ktorá si zvyšuje svoje vzdelanie, a ak náhodou nemá trvalé miesto, ani si ho tak ľahko nenájde, pretože podľa zriaďovateľov je to príliš drahé a zbytočné (česť kompetentným výnimkám),

 

...tá, ktorá vypracováva po večeroch a víkendoch individuálne plány pre deti s odloženou školskou dochádzkou, miesto toho, aby relaxovala a naberala síl do druhého pracovného týždňa,

 

...tá ktorá robí diagnostiku, vyplňuje formuláre, kopíruje pracovné listy, vytvára pracovné listy a pripravuje sa na celý týždeň a pri práci jej pomáha celá rodina,

 

...tá, čo má prácu stále v hlave - ide s ňou spať, sníva sa jej o nej, ráno s ňou vstáva a stále rozmýšľa, čo by ešte svojim zverencom pripravila, vylepšila, potešila ich ako ich lepšie naučila,

 

...tá, ktorá si ráno vypočuje od rodičov, aké je ich dieťa neposlušné a ako sa tešia, že je ich dieťa opäť v MŠ a ona ho s láskou prijme a stará sa oň 9 hodín denne tak isto ako o ďalších 22 detí,

 

...ale aj tá, ktorú nezištne deti milujú a pamätajú si do konca svojho života.