Február

 

Zápis detí do prvého ročníka ZŠ“ – beseda s rodičmi a učiteľmi ZŠ.

 

 

 

 

„Branný poldeň“ – chôdza po vyznačenej trase.

 

 

 

 

„Fašiangový karneval“ – tvorivosť, nápaditosť rodičov pre masky.

 

 

„Medzitriedny vedomostný kvíz o zime“ – zhrnutie poznatkov o zime, dramatizácia rozprávky, básničky, súťaže, pexesso.

 

 

 

 

„Zimný večerníček“ - nočné spanie detí v MŠ