Jedálny lístok 

 

 

Za stravovanie zodpovedá vedúca školskej jedálne Jarmila Škodová.

Výborné jedlo nám varia hlavna kucharka Mária Mikulčíková a Zdenka Hromadová.