Apríl

 

„Deň zeme“ – vedomostné aktivity o prírode a ekológii.

 

 

 

 

„Pozor svieti červená“ – dopravná súťaž v kolobežkách za účasti policajtov.

 

 

 

 

„Naši hasiči“ – poznávať prácu hasičov – návšteva hasičov v MŠ.

 

 

 

 

 

„Detský milionár“ – všestranná vedomostná súťaž detí III. triedy.

 

 

„Jazdím na koníku“ - hipoterapia – Farma Gazdáčik

 

 

 

 

 

„Zlatá hviezdička“ - medzitriedna súťaž v speve.