Učebné osnovy škol. rok 2012/2013

 

 

S E P T E M B E R

Hlavná téma:  KAM  PATRÍM

 1. Hviezdička a jej kamaráti
 2. Hviezdička a hračky
 3. Hviezdička v našom meste
 4. Hviezdička na cestách po Slovensku (naša vlasť)

 

O K T Ó B E R

Hlavná téma:  HVIEZDIČKA A KÚZLA JESENE

 1. Hviezdička na križovatke
 2. Hviezdička a farebná jeseň (ročné obdobie)
 3. Hviezdička a plody jesene

 

N O V E M B E R

Hlavná téma:  ČAROVNÁ JESEŇ A MOJE ZDRAVIE

 1. Čo hviezdičke škodí a čo prospieva (zdravé a nezdravé potraviny)
 2. Hviezdička a ľudské telo
 3. Od rána až do večera ( časové vzťahy)
 4. Hviezdička a pracovné profesie

 

D E C E M B E R

Hlavná téma:  ČAS RADOSTI, VESELOSTI

 1. Hviezdička a Mikuláš
 2. Čarovná zima (ročné obdobie)
 3. Čas vianočný

J A N U Á R

Hlavná téma:  V KRAJINE SNEHU A ĽADU

 1. Tajomstvo zimného lesa (lesné zvieratá)
 2. Staráme sa o vtáčiky
 3. Hviezdička športuje

 

F E B R U Á R

Hlavná téma:  KARNEVALOVÉ RADOVÁNKY

 1. Hviezdička na zápise do 1. ročníka
 2. Hviezdička objavuje vesmír
 3. Hviezdička na karnevale
 4. Hviezdička a planéta Zem

 

M A R E C

Hlavná téma:  TAJOMSTVÁ UKRYTÉ V KNIHE

 1. Mám ja knižku maľovanú
 2. Kde bolo, tam bolo...
 3. Jar k nám letí (ročné obdobie)
 4. Hviezdička a Veľká noc

 

A P R Í L

Hlavná téma:  JARNÉ PREBÚDZANIE

 1. Kúzelný kvetináč ( starostlivosť o rastliny)
 2. Jarné kvety
 3. Včielka Maja a jej kamaráti
 4. Išlo vajce na vandrovku (domáce zvieratá a ich mláďatá)

 

M Á J

Hlavná téma:  BATOŽTEK JARNÝCH PREKVAPENÍ

 1. Rodina je ako dom, chráni všetko čo je v ňom
 2. Odomykanie lesa
 3. Tajomstvo rieky
 4. Hviezdička športuje

 

J Ú N

Hlavná téma:  OJ ZELENÉ LETO, LETKO VOŇAVÉ...

 1. Týždeň detskej radosti (MDD)
 2. Hviezdička v ZOO
 3. Hviezdička cestovateľka
 4. Lúka mojich snov (ročné obdobie leto, kvety)