Krúžky

 

Hudobno - tanečný krúžok (ľudové tance)

 

                             Krúžok šikovných rúk-výtvarný

 

 

Dramatický krúžok

 

 

 

 

 

Roztancované hviezdičky-staršie deti

 

 

 

 

Počítačový krúžok