FONDY - OZNAM !

06.10.2014 14:41

        Na rodičovskom združeni konaného dňa 23.09.bol rodičmi odsúhlasený jednorázový príspevok 40,00€ do fondov školy. A to 20,00€ za prvý polrok splatné do konca októbra a 20,00€ za druhý polrok splatné do konca februára.

        Tieto príspevky sú v plnej miere využité pre deti na výchovno - vzdelávaciu činnosť, učebné, výtvarné a pracovné pomôcky, akcie (MDD, Mikuláš), ... Okrem koníkov.

 

                                                                                                        Ďakujeme Vám

                                                                                                           Výbor RZŠ