Cvičenie v rege -centre

08.10.2014 08:58

Deti z 3.triedy sa kažgý mesiac zúčastia cvičenia v rege centre projekt " Mačka".Cvičenie bude prebiehať v mesiaci : október-november,