Zamestnanci našej MŠ

06.10.2014 13:52

Pedag.zamestnanci:Riaditeľka SMŠ:Jana Šalagová

                             Učiteľky:1.tr.triedna p.uč:Andrea Mičianová

                                                                     Mgr.Miroslava Babíková

                                           2.tr.triedna p.uč.:Bc.Aneta Schmidtová

                                           3.tr.triedna p.uč.:Eleonóra Danielová

Správny zamestnanci:vedúca šk.jedálne:Jarmila Škodová

                                 hospodárka:Daniela Budínová

 Kuchárky:ved.Mária Mikulčíková

                      Zdenka Hromadová

Nepedag.zamestnanci:Elena Bruončová

                                  Anna Záchenská