ANGLICKÝ JAZYK

20.09.2012 12:23

   

       Naša materská škola aj tento školský rok 2014/15 organizuje vyučovanie anglického jazyka ktoré začína od 1.10.2014. Angličtinu vyučuje skúsená p.učiteľka   Mičianová Andrea z 1.tr.

Ostatné informácie o priebehu a organizácii krúžku nájdete na nástenke v materskej škole.